Salah Faham Tentang Vaksin dalam Masyarakat Islam di Malaysia

Ramai antara kita telah mengetahui fungsi dan kepentingan vaksin sebagai langkah mengelakkan penyakit berjangkit serta mengawal penularan wabak demi menjaga tahap kesihatan awam. Setiap jenis vaksin yang terdapat dalam pasaran yang disediakan oleh kerajaan telah pun melalui proses eksperimentasi yang panjang dari segi keselamatan dan tahap keberkesanan dalam melindungi tubuh daripada jangkitan penyakit. Walau bagaimanapun, …